Ibland kan det finnas behov av att ha en grupp eller klass där medlemmarna inte ser varandra. Därför finns det en inställning för grupper som heter "Grupp med dolda medlemmar". Exempel på situationer där man kan använda "Grupp med dolda medlemmar" är

 • Modersmålsenheter - med språkgrupper där deltagarna har olika etnicitet
 • Anpassad skola- där vilka som läser enligt anpassad skolas läroplan ej skall ses av andra gruppmedlemmar
 • Grupper med elever med skyddad identitet 

Funktionen skall användas sparsamt, eftersom den begränsar möjligheten till samarbete mellan användarna i Unikum.


Konsekvenser av att slå på "Grupp med dolda medlemmar" 

För Barn/elever och deras vårdnadshavare

 • De kan inte se andra Barn/elever i gruppen, och kan inte se andra barn/elever eller vårdnadshavare i kontaktlistan.
 • De kan endast se de pedagoger/lärare som tillhör gruppen. 
 • De kan inte kommentera lärloggsinlägg som görs i denna grupp, endast läsa dem.
 • De kan inte använda samskapande av planeringar, mm.

För pedagoger/lärare

 • Man ser samtliga medlemmar i gruppen, precis som vanligt.
 • Man kan kommentera lärloggsinlägg i gruppen som vanligt.
 • Användare kan inte se varandras kontaktuppgifter, så lärare behöver hantera kontaktlistor på annat sätt.

För personal med administratörsroll

 • Man kan arbeta precis som vanligt
 • I listor över grupper i Admin-verktyget så syns vilka grupper som har inställningen "Grupp med dolda medlemmar"


För personal med observatörsroll

 • Man kan arbeta precis som vanligt


Funktionen "Grupp med dolda medlemmar" bör användas sparsamt. Framför allt beror det på att samarbete, samlärande mellan elever kräver att de kan se och kommunicera med varann, även digitalt. Funktionen hindrar dialog kring lärande mellan elever i lärloggar, planeringar mm, både i nuvarande och kommande funktioner i Unikum.  Dessutom kan "Grupp med dolda medlemmar" hindra smidig dialog med hemmet och skapa extra arbetsbörda för personal kring kontaktinformation.   Gör en klass/grupp till dold

 • Skapa en ny grupp som vanligt (eller gå till fliken Inställningar på redan befintlig grupp)
 • Bocka i den lilla rutan ”Grupp med dolda medlemmar”

 Adminvy över grupper

För den som är admin ser det ut som nedan, man ser i kolumnen Dolda medlemmar vilka grupper som har denna inställning.Användarvy - grupp med dolda medlemmar


I en dold grupp kan användarna inte se varandra men personalen kan se kontaktuppgifterna. Det framgår tydligt på gruppens startsida att den är dold och vad det innebär.


Startsidan för en dold grupp