Det är endast administratörer som kan skapa samtalsmallar och det är rektors beslut hur den ska utformas så viktigt att detta sker i samråd och att gemensamma mallar och rutiner sätts upp för största nytta.

 

Här finns en checklista för dig som skapar nya eller redigerar/uppdaterar befintliga samtalsmallar för användning i Unikum. Mallarna utgör en mycket viktig del av verktyget och en välformad mall ger större nytta och förenklar arbetet för både skolan samt ökar tydligheten för elever och föräldrar så lägg lite extra tid på förberedelserna och gå igenom alla steg i checklistan för varje ny mall du skapar.


En felaktigt utformad mall kan göra arbetet med digital dokumentation onödigt svårt och i värsta fall kan mallen bli oanvändbar. Diskutera gärna med Unikum om du behöver mer hjälp, stöd och råd så att din skolas/kommuns mallar blir så bra som möjligt. Vi vill ju alla att användarna ska få ut så mycket som möjligt av verktyget. 


Det är förstås lite olika saker att tänka på om det är en mall för förskolan, grundskolan, gymnasiet eller medarbetarsamtal. Fokus i den här checklistan ligger på mallar som är tänka för barn/elever men kan även användas för andra typer av samtalsmallar.


Klicka på bilden nedan för att komma till hela listan