Artikel för Administratör/Pedagog/Lärare


Man kan välja om man vill tilldela planeringar på grupp dvs en gemensam för hela gruppen/avdelningen eller individuellt till enskilda barn/elever.


Det vanligaste i förskolan är att tilldela till gruppen så att man sen gör sina utvärderingar i Lärloggen, för hela gruppen och om man vill kopplar in enskilda barns Lärloggar med exempel för utvärdering. (Läs mer om det under Unikum för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan.)


För att kunna arbeta med pedagogiska planeringar för barnen/eleverna, måste de vara publicerade i Skolbanken. Därefter tilldelar man planeringen till en grupp.


När det är dags att använda en planering som skapats och publicerats i Skolbanken så behöver den tilldelas till eleverna. Det kan göras på två olika sätt. 

 • Från Skolbanken.
 • Från Klass/grupp eller enskild elev.

 

Tilldela planering från Skolbanken


Tilldela en planering till alla eleverna i en grupp/klass

 • Gå till Skolbanken.
 • Leta fram den planeringen du vill använda. OBS! Använd alltid dina egna (eller planeringar du är medredaktör för).
 • Klicka på rubriken för att öppna planeringen och se innehållet.
 • Klicka på "Tilldela".
 • Välj vilken grupp/klass samt vilka elever som ska ha planeringen och bekräfta sedan ditt val.

 Tilldela planering från Klass/grupp

 1. Gå till gruppens startsida.
 2. Klicka på Planering.
 3. Klicka på "Skapa eller tilldela planering".
 4. Sök reda på din planering i Skolbanken och öppna planeringen.
 5. Klicka på "Tilldela". Nu får du upp en lista med alla barn/elever i klassen/gruppen. Alla är förvalda.
 6. Om alla elever ska ha planeringen, klicka nu på "Tilldela", i annat fall bocka ur rutan för de elever som inte ska ha planeringen och klicka sen på "Tilldela".

 

Tilldela planering till ett enskilt barn/elev

Du gör på samma sätt som för gruppen/klassen men gå till Elevens Startsida och sen Planering. Efter detta är processen densamma som ovan. Ett alternativ är att gå från gruppens startsida och välja en eller fler elever i urvalet istället. Resultatet blir detsamma.