Samtalet övrigt

Guidad tur - Utvecklingssamtal i förskolan
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 PM
Guidad tur - Utvecklingssamtal i grundskolan
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 PM
Ta bort felaktigt tilldelad samtalsmall
Om ett barn eller en elev fått ett felaktigt samtalsunderlag tilldelat så kan skoladmin ta bort detta. Ta bort samtalsunderlag från barn/elev. Logga...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 PM
Använda Unikum för medarbetarsamtal
På samma sätt som för utvecklingssamtal med barn/elever kan  Unikum användas även för medarbetarsamtal mellan skolchef och rektor, samt mellan rektor och pe...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:10 PM