Samtalet övrigt

Guidad tur - Utvecklingssamtal i förskolan
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:09 E.M.
Guidad tur - Utvecklingssamtal i grundskolan
Ons, 3 feb., 2021 vid 2:09 E.M.
Ta bort felaktigt tilldelad samtalsmall
Om ett barn eller en elev fått ett felaktigt samtalsunderlag tilldelat så kan skoladmin ta bort detta. Ta bort samtalsunderlag från barn/elev. Logga i...
Ons, 17 nov., 2021 vid 10:23 E.M.
Använda Unikum för medarbetarsamtal
På samma sätt som för utvecklingssamtal med barn/elever kan  Unikum användas även för medarbetarsamtal mellan skolchef och rektor, samt mellan rektor och pe...
Tors, 30 dec., 2021 vid 9:18 F.M.