Bra att ha material - Övrigt

Kombinera Unikum med G-suite eller Office365 på bästa sätt
Ute i skolorna vill ni maxa lärandet för eleverna. För att ro detta iland behöver ni många olika verktyg och kompetenser i verktygslådan. Att hitta bra och ...
Ons, 3 feb., 2021 at 2:09 E.M.
Unikum som stöd för systematiskt kvalitetsarbete i förskolan
För att förskolans verksamhet ska kunna främja varje enskilt barns utveckling och lärande så behöver förskolans systematiska kvalitetsarbete fungera och var...
Ons, 26 jan., 2022 at 10:53 F.M.
Så här skolor bäst nytta av digitala verktyg - med mallar
För att öka kvalitén och smidigheten i skolans alla processer använder verksamheten sig av många olika verktyg. Vi kommunicerar med hemmet, följer upp eleve...
Tis, 25 jan., 2022 at 2:06 E.M.
"Ska - bör - kan" mall för att tydliggöra vad som görs var och i vilka verktyg
För att kommunen och skolorna ska få största möjliga nytta av de digitala verktyg man valt för skolan/förskolan är det viktigt att vara tydlig med dels vilk...
Ons, 26 jan., 2022 at 10:26 F.M.