Ute i skolorna vill ni maxa lärandet för eleverna. För att ro detta iland behöver ni många olika verktyg och kompetenser i verktygslådan. Att hitta bra och smarta lösningar som underlättar för lärarna och ger ökad möjlighet till sammanhang för eleverna blir därför en framgångsfaktor.

Den här sidan beskriver hur man kan kombinera Google workspace for education (hädanefter GWFE) och Microsoft Teams (hädanefter M365) med Unikum på ett bra sätt.


Proffsiga skolor väljer Unikum för pedagogisk dokumentation

Ute i verksamheten jobbar lärare, elevhälsoteam och rektorer proffsigt med elever så att de utvecklas och lär - till sin fulla potential. Pedagogiken, uppdraget och verktygen sätter tillsammans ramarna för hur långt de når. Skolor som jobbar med Unikum som verktyg har valt det vassaste verktyget för att följa och synliggöra elevernas utveckling. De har valt ett verktyg som:

  • ger eleverna sammanhang och förståelse för vart de ska
  • underlättar samarbetet mellan elev- skola- hemmet
  • sparar tid i alla delar, från planering till genomförande och bedömning

 

Smidigt vardagsnära samarbete i GWFE och M365 

Många kommuner har också valt att boosta lärandet ytterligare genom att använda sig av samarbetsverktyg som GWFE, M365 eller iCloud. Till alla er säger vi GRATTIS! Den här typen av verktyg ger en utmärkt grund för ett supersmidigt arbete med eleverna när man producerar i vardagen och i görandet.

Hur då? Jo, genom en rad olika möjligheter som att dela och samskriva i dokument och gemensamma kalendrar, bjuda in omvärlden till klassrummet genom en enkel “Google meet” eller "Teams" (webbmöte) eller att synliggöra lärandet utanför skolan. Det ger möjligheten att jobba med “riktiga” uppgifter i stort och smått, och kamratrespons sker snubblande enkelt. Möjligheterna framöver är i princip obegränsade!


Så här kombinerar ni verktygen bäst!

För att maximera nyttan av dessa olika verktyg är det viktigt att använda varje verktyg där det är som mest effektivt:

  • Samarbetsytan (GWFE/M365/iCloud) för görandet i vardagen: ex. producera dokument, samskiva , kamratrespons osv osv.
  • Unikum för att följa elevens lärande, säkra att skolan jobbar i linje med uppdraget tex genom kopplingar till läroplaner och allmänna råd, brygga vid övergångar, samla information om elevens styrkor, samt göra dialogen och insynen smidigt mellan skola - hem.


För arbetet med eleverna handlar det om att skapa ett bra och smidigt flöde från planering, genomförandet och till bedömningen.Elevnära och inspirerande planering - Unikum 

För att rama in ett arbetsområde och ge eleverna sammanhang är Unikum mest effektivt. Här kan läraren docka arbetsområdet med läroplanen och till de kunskaper och förmågor eleverna ska nå samt beskriva vad de ska göra och till när i uppgifterna. Självfallet når du då även vårdnadshavarna som kan stötta vid behov.


Undervisning och arbetet i klassrummet - Samarbetsyta 

Själva arbetet sker bäst i ett samarbetsverktyg som tex GWFE/M365. Här kan man jobba enskilt eller tillsammans i grupp, få kamratrespons utifrån målet i planeringen, och läraren kan ge direkt feedback i exempelvis ett dokument. Så enkelt!


Smidig insamling och feedback på uppgifter - Unikum 

Eleven lämnar smidigt in sitt arbete i Unikum - och läraren ger feedback i direkt anslutning till det. Läraren får en smidig översikt över vilka elever som lämnat in och när de lämnat in. Självfallet får kommer dina kommentarer till nytta som underlag när du ska göra den summativa bedömningen i form av tex omdöme eller betyg.


Summera arbetsområdet effektivt - Unikum 

När läraren summerar ett arbetsområde har hen hjälp av “underlaget” i Unikum. I underlaget kommer läraren lätt åt elevens arbeten och den feedback eleven fått i ämnets olika planeringar/kurser. Läraren har dessutom kunskapskraven i tabellform nära och kan med ett enkelt klick visa på vilka kunskaper eleven visat. Självfallet är detta lätt tillgängligt inför utvecklingssamtalet - för både elever, vårdnadshavare och mentor. En oerhörd kunskap samlad på en plats. Effektivt!


Se aktuellt resultat och kvalitet - Unikum 

Genom att lärarna kontinuerligt jobbar med feedback och bedömning i Unikum är det enkelt att följa elevens, klassens, skolans och kommunens utveckling, dag för dag. Huvudmannen för verksamheten och rektorerna  kan enkelt säkra att det görs insatser för de elever som har särskilda behov genom att information är enkel att nåt.Gemensamma riktlinjer - en framgångsfaktor

Rektor behöver tillsammans med kommunen fatta ett gäng beslut kring vilka verktyg ni ska jobba med. Vad ska skolan använda de olika verktygen till, samt vad som är ett absolut måste från er synvinkel och var läraren själv har utrymme att själva välja. För en IT-avdelning är det också viktigt att se över att det är smidigt att nå de olika verktygen och att systemen kan utbyta information på ett bra sätt.


För en kommun kan man dokumentera de här besluten enligt exemplet nedan:


På vilka olika sätt kan ni kombinera verktygen?

Det är viktigt att fundera igenom vad man har som målsättning när man sätter upp sin gemensamma verktygstavla. I vissa fall kommer kommunen vilja se över och ta nya beslut kring hur ni kombinerar de olika verktygen. Ett sätt är att stolpa upp viktiga kvalitéer och därefter kika på hur de olika uppläggen ger olika effekt. Här är ett exempel från en kommun som använder Unikum + GWFE
Smartaste kombinationen?

Scenario 1 är det smartaste valet - det ger just de kvalitéer som många kommuner siktar på. Scenario 2 passar bäst för er som är rejält inkörda i Classroom och som inte hinner ändra just nu. Scenario 3 är ett möjligt scenario men med mycket dubbelarbete för att få jobbet gjort-helt enkelt ett lättare sätt för eleven att nå delar av sina verktyg men definitivt en massa dubbeljobb för läraren.Vi vill jobba smartare - men hur går vi vidare på min skola?

Nästa steg för er som vill jobba smartare är mycket beroende på ert "nuläge". Här kommer 2 olika ingångar:

  • För er som redan har Unikum och samarbetsytor i GWFE/M365/iCloud

Tydliggör verktygens styrkor och ta fram tydliga riktlinjer för varje del - som exempelvis att  “planeringen bor bäst i Unikum eftersom ni ska samla återkoppling och bedömningarna där  - annars blir det dubbeljobb”. Ett sätt att synliggöra detta är som bilden “Ska-Bör-Kan” ovan.

(Mall för ska-bör-kan samt exempel kan du få av Unikums kundstöd. Hör av dig till din kontaktperson för mer info)

  • För dig som har GFWEF eller M365 och börjar med Unikum

Här gagnas ni av att vara mycket tydliga med hur lärarna kan/får jobba nu - men också er plan framåt: “Just nu kan ni fortsätta som tidigare men för att minska ert dubbelarbete kommer vi gradvis börja använda uppgifter i Unikum”. Lyft också fram vilka effekter detta arbetssätt får - positiva och negativa - för exempelvis arbetsbelastning, möjlighet för vårdnadshavare att få en inblick i sitt barns skolarbete och utmaningarna med inloggningar. En utmaning är just att ge vårdnadshavare inblick för att kunna se, följa och stödja lärandet - här har ni inga smidiga sätt att få in vårdnadshavarna i samarbetsytorna.


För mer info om hur ni kombinerar verktygen på din skola/kommun vänd dig till Unikumansvarig på skolan eller kommunen för mer information eller vidare diskussion.