Om personal på skolan/hemmet eller en vuxen elev har gjort en frånvaroanmälan för en elev, så skapas automatiskt giltig frånvaro i lektionsrapporteringen. Detta gör att personal inte behöver gå in och göra en lektionsrapportering på elevens lektioner. 


Om det redan finns en lektionsrapportering, dvs om en lärare redan hunnit rapportera så skapas det ingen automatisk giltig frånvaro. Den automatiska giltiga frånvaron skapas enbart på lektioner som ännu inte startat.


När du står på schemaikonen för lektionsrapportering kan du alltid ändra eller ta bort den automatiska skapade frånvaron.