I Unikum finns ett automatiskt arkiv inbyggt, där barns och elevers dokumentation samlas. Arkivet är till för att säkra en röd tråd i lärandet för barn och elever som byter lärare, skola eller huvudman. Arkivet gör också att arkivering och gallring kan hanteras säkert och tryggt.

 

Arkivet kan användas av personal på alla nivåer – pedagoger, lärare, rektorer, elevhälsan och centralt på förvaltningen. I arkivet samlas såväl dokumentation från tidigare enheter, som dokumentation från nuvarande enhet. 
Arkivet i korthet

  • Här hittar du övergångsdokumentation från tidigare enheter barnet/eleven gått i
  • Nås alltid direkt från nya snabblisten till höger i gränssnittet - när arkivet aktiverats.
  • Har en fin översiktssida för varje barn/elev.
  • Har tydliga sökfunktioner.

Aktivera arkivet för er personal


Arkiv-funktionerna för personal behöver aktiveras för varje organisation så att vi uppfyller GDPR-kravet på instruktion från er som personuppgiftsansvarig. Vi kallar dessa delar för Arkiv Start, och er kontaktperson på Unikum hjälper er aktivera Unikum Start för er organisation.

En del av arkivfunktionernar finns alltid i Unikum, och arkiverar och märker upp dokumentdelar automatiskt så att de kan sökas fram, visas i övergångsdokumentation, och gallras. De delarna kallar vi Arkiv Bas. Här finns också inställningar för huvudman som avgör vilken dokumentation som ska visas för mottagande skolor i samband med övergångar mellan skolformer och huvudmän.


Mer om arkivet

Här på hjälpsidorna hittar du mer information om arkivet, både för dig som är användare, och för er som är ansvariga centralt på förvaltningen.