Artikel för lärare/Pedagog:


Planeringar som tilldelas till gruppen 

Som komplement till att tilldela planeringar till enskilda barn/elever kan man tilldela planeringar till en grupp.. Dessa fungerar på annat sätt och det är viktigt att känna till skillnaderna:


  • I en planering för grupp sker analys och reflektion för hela gruppen och ej för enskilda barn/elever. Du kan som lärare i planeringar tilldelade på grupp arbeta med att reflektera och analysera hur arbetet med planeringen har gått och vad du ser framåt. Ett superbra hjälpmedel för att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i skolan!
  • Planeringar som är tilldelade på grupp syns även för samtliga nya elever som läggs till i gruppen utan att de behöver tilldelas en egen kopia av planeringen
  • Analys och reflektion visas bara för personal/lärare i gruppen.Se översikt över planeringar för grupp respektive enskilda barn/elever

Om du ställer dig på gruppens sida och Planering ser du tydligt grupp/individuellt tilldelade planeringar separerade.