Modulen Stödinsatser är ett valfritt tillägg som skolor kan beställa. Om kommunen/skolan beställt verktyget är det en del förberedelser som behövs för att den ska kunna användas fullt ut. 


Förberedelse inför användning av Modulen Stödinsatser

  • Unikum slår på Modulen Stödinsatser för skolan/kommunen. För kommuner slår kommunadmin på verktygen för enskilda skolor när de ska ingång i den takt man önskar, Unikum slår på det på kommun-nivå.
  • Rektorer läggs in med rollen "Observatör" och befattningen "Rektor"

 


  • Specialpedagoger, elevhälsan m.fl. som behöver åtkomst till Stödinsatser läggs in som Observatörer på de skolor de tillhör.


Notera! Det är inte alltid dessa personer finns inlagda i Unikum sen tidigare, gör dom inte det behöver de istället "läggas in" med rätt personnummer och rätt roll.


  • Inloggningslösning för åtkomst till sekretessbelagda delar (Utredning och Åtgärdsprogram) beslutas och implementeras. (Unikums lösning kan användas som alternativ)
  • Införandeplan och information till samtliga lärare och berörd personal tas fram och läggs förslagsvis i en privat Lärlogg för personal.
  • Vid behov bokas webbintroduktion/visning hos Unikum kundservice eller om man så vill kan utbildning på plats beställas.
  • Ansvariga för Stödinsatser - gå gärna med i FB-gruppen Unikum Stödinsatser.