Du som lärare/pedagog/mentor (eller administratör) kan tilldela samtalsunderlag till barnen/eleverna. Det kan göras för en i taget eller många samtidigt och i "lagom" god tid innan samtalet så att både skolan och hemmet hinner förbereda sig. Tilldela samtalsmall till flera barn/elever i en grupp/klass.

  • Gå till gruppens startsida.
  • Klicka på Samtalet
  • Markera de barn/elever som du vill starta ett underlag för genom att kryssa för dem i listan
  • Klicka på "Tilldela samtalsmall".

 


 Notera! Om de underlag som redan ligger inlagda på barnen/eleverna inte är låsta dvs förra samtalet markerat som genomfört, får du upp en ruta med information om att det förra samtalsunderlaget kommer att arkiveras, och det måste du svara OK på för att komma vidare. 

  • Välj en mall från Skolbanken. Om din förskola/skola har egna mallar brukar de hittas under "Skolans", i annat fall sök under fliken "Hela landet".
  • Klicka på mallens rubrik för att öppna den.
  • Klicka sen på "Tilldela" och markera rätt elever samt bekräfta för att slutföra åtgärden.


Tilldela samtalsunderlag för ett barn/elev

Gör på samma sätt som för gruppen antingen via gruppen, men välj bara ett barn/elev eller gå till personens startsida, Samtalet och klicka på Starta ny samtalsmall. 
Följ sen instruktionerna ovan för att hitta rätt mall i skolbanken och tilldela den till barnet/eleven.