För att det ska bli enklare att göra den summativa bedömningen (under Kunskaper) i slutet av terminen, finns det en hel del underlag samlat på samma ställe för respektive ämne.

Dels finns en Kunskapskravstabell, fliken "Visad kunskap", dels finns det fliken "Underlag".


Underlag är:

  • Aktuella planeringar
  • Gröna matriser
  • Uppgifter
  • Lärloggsinlägg
  • ÖverenskommelserViktigt att tänka på är att allt material som visas under "Underlag" måste vara kopplat till ämnet.


Exempel - Leas underlag i ämnet Slöjd. Planeringen "Förklädeshink" och Lärloggsinlägget "Hink på slöjden".

Tänk på att skriva en summerad kommentar för ämnet också så att både elev och förälder får god överblick av nuläge, utan att behöva ta del av allt underlag. Pedagogiska planeringarna är främst till som stöd-material för dig som lärare och eleven under terminen.


Notera! Under fliken Underlag visas

  • Planeringar och gröna matriser som är aktiva och/eller där någon aktivitet pågått denna eller förra termin. 
  • Lärloggar som publicerats och/eller kommenterats denna eller förra termin.
  • Uppgifter som startats och/eller där någon aktivitet pågått denna eller förra termin.


Aktiv matris/planering = de som visas för eleven i elevens klasser och grupper. Inaktivera de som inte längre är aktuella så sparas de i elevens arkiv.