I Unikum finns skolverkets kunskapskrav i tabellform. I dem kan du göra bedömningar för varje enskild elev för att tydligare visa på hur långt eleven nått. 


OBS! För att tabellerna ska synas behöver modulen vara påslagen på skolan. Det görs av en skoladministratör. Tabellerna visas för lärare om inga ändringar gjorts. Däremot visas de inte för elev och förälder utan att man gör ett aktivt val för skolan.


Så här ser du om kunskapskravs-tabellerna finns tillgängliga för lärare

 • Gå in klassen eller en elev
 • Gå till Kunskaper 
 • Öppna ett en bedömning. Om du ser fliken "Visad kunskap" är tabellerna tillgängliga.
Se om tabellerna visas för elev och vårdnadshavare eller ej


När du står på fliken "Visad kunskap" står det också, i lärarvyn, om tabellen visas för elev och förälder.
 


Gör bedömning i tabellerna för en elev

 • Välj ämne.
 • Klicka på "Ny bedömning"
 • Gå till fliken  "Visad kunskap"
 • Markera direkt i översikten "ihopfälld" om du vet  innehållet eller fäll ut för att se kunskapskraven och markera i den utfällda vyn.
 • Markera uppnådda kunskapskrav i tabellen, det du markerat blir ljusblått.
 • Spara utkast (visas då bara för personal), eller publicera (kommer visas för elev och föräldrar om det är valt.

 Elevens kunskapsöversikt indikerar hur långt eleven nått.
 Gör bedömning i tabellerna för fler elever samtidigt


 • Gå till klassens startsida
 • Gå till fliken Kunskaper
 • Välj ämne
 • Markera de elever du vill markera kunskapskrav för
 • Klicka på "Uppdatera bedömning"
 • Klicka på fliken "Visad kunskap"
 • Klicka i rutorna med de kunskapskrav som samtliga elever uppnått (OBS! Om det redan fanns markeringar i tabellerna för valda elever visas det inte här, då det kan vara olika för olika elever. Markering i ruta = Markering för samtliga elever.
 • Spara utkast  och komplettera för de elever där de behövs och kolla noga att det är rätt innan du publicerar. 
 • Publicera

 


Notera! Bedömningar i tabellerna och bedömningen "godkända kunskaper", "insats krävs..." hänger ihop och allt publiceras samtidigt.


Markera i tabellen på vilket eller vilka områden Insats krävs.

Om du vill visa tydligt vart insats krävs för att eleven ska nå E-nivå eller högre kan du nu markera de i en kolumn till vänster om E-nivån. Det kan bara göras för en elev i taget och visas i tabellen och i elevöversikten, med en pil.
I elevöversikten ser man tydligt om insatsbehov är markerar för något ämne.