I Unikum finns skolverkets kunskapskrav i tabellform. I dem kan du göra bedömningar för varje enskild elev för att tydligare visa på hur långt eleven nått. 


OBS! För att tabellerna ska synas behöver modulen vara påslagen på skolan. Det görs av en Skoladministratör. Tabellerna visas för lärare om inga ändringar gjorts. Däremot visas de inte för elev och förälder utan att man gör ett aktivt val för skolan. (Dom flesta skolor väljer att visa dessa för elev och vårdnadshavare).


Så här ser du om kunskapskravs-tabellerna finns tillgängliga för lärare

  • Gå in klassen eller en elev
  • Gå till Kunskaper 
  • I översikten för klass finns en flik som heter Kunskapskrav om tabellerna är aktiverade. (I de allra flesta fall bör de vara tillgängliga för att bedöma i).


Se om tabellerna visas för elev och vårdnadshavare eller ej


När du som lärare öppnar en bedömningsvy i ett ämne/kurs för en elev står det överst för vem detta är synligt.