Alla Skolverkets Kunskapskravs-tabeller finns inlagda i Unikum och återfinns under fliken "visad kunskap" under Kunskaper.


Hitta kunskapskravstabellen

  • Gå till önskad elev.
  • Välj ämne/kurs.
  • Öppna senast publicerad bedömning (eller nytt utkast).
  • Klicka på "visad kunskap".
Lite tips om hur tabellerna fungerar.


  • Om man markerar i A-kolumnen så markeras både C och E per automatik.
  • Om man markerar i "Insats" tas eventuella markeringar som gjorts tidigare för den aspekten bort.
  • Eleven får automatiskt rätt tabell för årskursen.
  • Tabellen ligger kvar så länge den gäller dvs en tabell för Svenska årskurs 7-9 ligger kvar i 3 år dvs följer med när eleven byter årskurs.
  • Skolan kan välja om tabellerna ska visas för elev och föräldrar eller ej. (Skoladmin kan göra den inställningen.)
  • Du kan uppdatera tabellen för fler elever samtidigt men i det läget visas inte tidigare markeringar (eftersom det kan vara olika för olika elever).


Notera! Det ser lite olika ut för grundskola och gymnasium. Gymnasiet har det "gamla" visningssättet kvar ett tag till tills vi är klara med aspekttexter för alla kunskapskravstabeller för gymnasiet.