Alla extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram som sparats lagras i elevens arkiv. Samtliga undervisande lärare kan se arkiverade extra anpassningar men för att komma åt utredningar/ÅP krävs dels 2-faktorsinloggning och dels behörighet för att se utredningen.Se elevens tidigare Stödinsatser i arkivet


  • Gå till elevens startsida
  • Klicka på Stödinsatser
  • Klicka på Arkiv och välj Avslutade.
  • Klicka på det du vill se från arkivet så öppnas det.Arkivknappen är endast synlig om eleven har en eller flera avslutade stödinsatser.