Enligt Skolverket kan rektor delegera beslut om särskilt stöd så därför har vi i Unikum gjort detta ganska öppet. Det är dock viktigt med tydliga rutiner på skolan så att alla vet hur just er skola hanterar processen.


Vem kan skapa och se en utredning?

Elevens mentor (som även behöver vara inlagd som lärare i klassen), specialpedagoger (= alla med observatörsroll) samt rektor (observatör eller administratör + rektorsbefattning).


De som lägger in en utredning kan sen bjuda in fler lärare som behöver tillgång till utredningen. I övrigt är den låst för alla andra.


Vem kan skapa och se ett åtgärdsprogram?

De som kan skapa utredning kan skapa ett åtgärdsprogram. De kan sen bjuda in undervisande lärare att redigera och alla elevens undervisande lärare kan ta del av innehållet i åtgärdsprogrammet.


Vem kan besluta om utredning/åtgärdsprogram?

Lärare i klassen, specialpedagoger (samt alla med observatörsroll) samt rektor. I de fall en lärare/mentor tar beslutet kommer det att vara "preliminärt" och behöva bekräftas av rektor. Rektor får en notis om det och tar sen det definitiva beslutet eller ångrar beslutet. När väl rektorns beslut är taget så "låses" utredningen för vidare redigering och underlaget/"blanketten" för åtgärdsprogram aktiveras.

Exempel: Läraren Anton Berg har lagt in och tar beslut om utredning.
Utredningen sparas som "preliminär" - Det visas genom att den har en streckad ram runt beslutsrutan och de finns även möjlighet att ångra beslutet.Hur ser man att rektor bekräftat beslut om Särskilt stöd?

Det ser man dels genom att det inte längre går att ångra beslutet, och utredningen är låst för vidare redigering. Samt att det finns en grön datumruta för beslutet samt vem som tagit beslutet. Det dyker även upp ytterligare en ruta för det nya åtgärdsprogrammet om detta är beslutat.