I och med att vårdnadshavare aldrig har tillgång till varken utredningar eller åtgärdsprogram i Unikum så behöver detta alltid skrivas ut.


Skriv ut åtgärdsprogram

  • Gå till klassen och Stödinsatser
  • Välj önskad elev
  • Klicka på "visa" under "Särskilt stöd" (vill du skriva ut något från arkivet går du först till "Arkiv" och hämtar fram det gamla åtgärdsprogram du vill skriva ut.)


  • När du öppnar åtgärdsprogrammet, klicka på skriv ut-ikonen i övre högra hörnet.
  • Välj vad du vill skriva ut genom att bocka i/ur rutorna och klicka sen på "skriv ut" så skapas en PDF-fil med allt innehåll. Utskriften är också märkt med datum, elevens personnummer,klass, vem som skrivit ut och när etc så att det blir tydligt för mottagarenEn utredning som redan blivit beslutad får även med Löpande uppföljning samt Utvärdering av beslut.