Man kan skapa samma lärloggsinlägg till flera barn/elever samtidigt,om man vill dokumentera liknande saker för flera barn/elever och kanske även komplettera med individuell dokumentation för var och en.


Notera att man även kan skapa samma inlägg för flera grupper/avdelningar samtidigt. 


Kopiera från gruppens Lärlogg till en eller flera Lärloggar

Detta kan göras på 2 olika sätt.


1. Kopiera ett Lärloggsinlägg till flera barns/elevers Lärloggar

 • Gå till aktuella gruppen/klassen
 • Välj Lärlogg och skapa ett nytt inlägg eller öppna ett befintligt som du vill kopiera till ett eller flera barns Lärloggar.
 • Klicka på de tre plupparna till höger och välj Kopiera i rullisten. 
 • Markera de barn som ska få en kopia.
  (Notera att efter kopiering hänger dessa inte längre ihop med Lärloggsinlägget dvs alla ändringar behöver göras i respektive Lärlogg efter avslutad kopiering.)
 • Klicka på Publicera kopior om du vill publicera direkt, annars på E-posta kopiorna om du vill att de även ska mailas till mottagarna eller på Som utkast om du inte vill publicera kopiorna på en gång.

 


 • Välj mottagare av kopian, dvs barn/elev, vårdnadshavare, personal och/eller mentor.I originalinlägget i gruppens/klassens Lärlogg ser man när och till vilka barn inlägget är kopierat.
2. Kopiera ett Lärloggsinlägg till ett eller flera andra barn/elever eller till gruppen/klassen


 • Gå till det Lärloggsinlägg du vill kopiera och öppna det.
 • Klicka på de tre plupparna till höger och välj Kopiera i rullisten.
 • Markera de barn som ska få en kopia.
  (Notera att efter kopiering hänger dessa inte längre ihop med Lärloggsinlägget dvs alla ändringar behöver göras i respektive Lärlogg efter avslutad kopiering)

 • Följ sedan samma steg som för alternativ 1 ovan.
Notera! Efter kopiering till Lärlogg slår inte redigeringar i originalinlägget som kopierades igenom. Varje Lärloggsinlägg är en kopia som kan redigeras vidare separat för varje enskilt barn/elev.