Under läsårets gång samlar ni som lärare på er underlag för den summativa bedömningen. I takt med att eleverna lär sig mer och mer och visar vad de har lärt sig finns det ett stort behov att samla in all den här informationen. För att spara tid och ha ordning på underlaget i varje ämne kan lärare nu koppla elevernas planeringar och uppgifter till enskilda kunskapskravstabellen för att underlätta den summativa bedömningen. 


Notera! Det kopplade underlaget syns endast för lärare och endast i utkastläge under Kunskaper, "visad kunskap".


Koppla uppgift eller planering till Kunskapskravs-tabell (Grundskola/Gymnasium)

  • Gå till önskad planering eller uppgift.
  • Klicka på "Koppla till tabell"


  • Tabellan för de ämne/ämnen som planeringen/uppgiften är kopplad till dyker nu upp i högerkanten.
  • Klicka i de kunskapskrav som du vill koppla till för att visa hur det gått för eleven i denna uppgift eller arbetsområdet.
  • Stäng tabellen.


Notera! Om planeringen/uppgiften är kopplad till flera ämnen så kan du enkelt koppla till var och ett av dem genom att välja ämne ovanför tabellen.

Exemplet nedan visar Svenska år 7-9.

När du har kopplat underlaget kan du i samma elevs kunskapskravstabell för det aktuella ämnet se det underlag du har kopplat. Obs - syns först när du gör en ny bedömning. (visas med de små grå symbolerna)
På så vis kan du som lärare samla in och ha koll på underlaget till den summativa bedömningen!