Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Kunskapstabellen

 Vi undrar varför inte alla stegen i betygskriterierna finns med i kunskapstabellen när man bedömer en uppgift. Det skulle vara mycket bra om det kunde blir så.

Mvh Kristina Karls

Hej Kristina,


Menar du att man har bara icke godtagbara och godtagbara kunskaper?


/Unikum Kundstöd

 Nej! Jag pratar om kunskapstabellen och de olika bedömningsstegen som finns i den. Den som ligger där du bedömer ett inlämnat arbete.

Du tänker på bedömningarna i Kunskap. Jag frågar om KUNSKAPSTABELLEN  när vi bedömer en inlämnad uppgift. 

Hej Kristina,


Vilken klass och ämne är uppgiften kopplad till? 


/Unikum Kundstöd

Det gäller i samtliga uppgifter och ämnen. I Uniokum finns det en kunskapstabell som är automatiskt kopplad till varje uppgift som ska bedömas. Den tabellen är endast synlig för läraren och det är den tabellen som vi önskar skulle innehålla alla bedömningsnivåre alltså F-A. Om du inte förstår nu så får du ringa mig. 072 7070601

Det är ingen klass eller speciellt ämne utan det är Unikums kunskapstabell som finns i ALLA uppgifter som jag gör bedömning i. Om du kollar KUNSKAPSTABELLEN så ser du. Vi vill alltså ha alla bedömningssteg i den. Om du inte förstår frågan så vill jag att du ringer mig. 

Hur går det med min fråga?


Hej Kristina,


Jag har tagit återkopplingen och önskemålet vidare till produktägaren.


/Unikum Kundstöd.


Logga inför att publicera en kommentar