Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Omdömen i grundsärskolan

Hej omdömen i unikum är ju väldigt betygsliknande, hur hanterar man grundsärskolans elever i de tidigare åldrarna? Att sätta "insats krävs" kan både upplevas som ett underkännande och missvisade då vi ju ständigt gör insatser i grundsärskolan. Att kryssa i "godtagbara" om man misstänker att det kommer att bli svårt att nå målen i åk 3/6 känns också missvisade. Vore tacksam för svar då jag är alldeles ny i grundsärskolans värld.  

Hej Bengt,


Vi har tagit upp frågan med produktägaren.  


/Unikum KundstödHej igen,


Jag har pratat med sakkunnige. Det står i skollagen att skolan ska göra en insats om man inte klarar av lägsta kravet. 

Därför har vi rubriken insats krävs.


/Unikum Kundstöd


Logga inför att publicera en kommentar