Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Lång tid mellan mellan meddelande skapas till det att det mottas

Ramsta skola, Uppsala kommun.

Ett meddelande om inställd skogsdag skapades på måndagen av lärare men nådde inte föräldrarna förrän tisdag kväll kl. 20:40.

Bifogar mailheader på mailet som gick ut till mig som förälder och screenshot av meddelandet inifrån Unikum. 

Return-Path: <unikum@unikum.net>
Delivered-To: haxel@haxel.se
Received: from mx1.pub.mailpod7-cph3.one.com ([10.27.31.11])
	by mailstorage3.cst.mailpod7-cph3.one.com with LMTP id gLfbKEtpr10yRgAAUMmTaw
	for <haxel@haxel.se>; Tue, 22 Oct 2019 20:40:43 +0000
X-HalOne-ID: 36ef16be-f50c-11e9-af3f-506b4b1aa3a0
Received: from letterman.unikum.net (letterman.unikum.net [192.36.214.190])
	by mx1.pub.mailpod7-cph3.one.com (Halon) with ESMTPS
	id 36ef16be-f50c-11e9-af3f-506b4b1aa3a0;
	Tue, 22 Oct 2019 20:40:42 +0000 (UTC)
Received: from mail-processor-wa1 (wa1.unikum.local [172.24.44.40])
	by letterman.unikum.net (Postfix) with ESMTP id 08A79216AF
	for <haxel@haxel.se>; Tue, 22 Oct 2019 22:40:42 +0200 (CEST)
DKIM-Filter: OpenDKIM Filter v2.11.0 letterman.unikum.net 08A79216AF
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=unikum.net;


Logga inför att publicera en kommentar