Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Utvecklingssamtal

Vi har mentorselever i olika grupper, men vi kan inte markera enbart våra elever utan hela gruppen blir automatiskt vald. Det blir problem då vi inte ska ha utvecklingssamtal samma tider för alla elever. Går det att förändra så att man bara kan markera de elever det gäller när man föreslår olika tider?


1 person har detta problem

Hej Lena,


Är du inne i min mentorsgrupp eller är du inne på klassen? Du ska kunna markera vilka elever det gäller om du är inne i din mentorsgrupp så kan du tilldela en tid.

Är du inne på klassen så kan du skapa tider som eleverna kan boka in. De blir synliga för alla elever i klassen. Man kan t ex lägga in en text i plats att det gäller dina mentorselever om alla mentorer tilldelar samtidigt.


Mvh Unikum kundstöd.

Hej, Tack för svar. Det hade underlättat mycket om man hade kunnat markera vilka elever det gäller i min klass. Eftersom vi är tre klasslärare som delar mentorskap på 54 elever. I min mentorsgrupp finns inte möjligheten av tilldela tid alls. Där ser kan jag bara tilldela tider och skicka tider. Det ser ut som den gamla mallen på den sidan på vår skola.

I år fick vi lösa det genom en Doodle länk som vi gjort tidigare. Men önskvärt är att det blir enklare när man är flera som delar klass. Problemet är ännu större på mellan- och högstadiet där man är mentor för en grupp elever men inte klasslärare. 


/Lena

Hej Lena,


Precis i min mentorgrupp kan du bara tilldela och skicka tid per elev. 

Det ni kan göra då ni är fler. Pedagog 1 tilldelar mallen och lägger upp tider. Skickar ett meddelande att nu finns det tider och först till kvarn.

Nästa pedagog gör samma sak, kanske följande vecka. Då delar nu upp det på ett sätt. Det tittas på en annan lösning just med grupper som har mer än 1 mentor.


/Unikum Kundstöd

Har samma problem, hoppas på snabb lösning!! Hade tänkt skicka ut tider imorgon...;-)


Mvh/Eva

Hej! Har detta problem också, 11 månader senare, och ingen lösning verkar ha gjorts. Jag och mina 2 mentorskollegor önskar fördela tider för just våra mentorsbarn i våran mentorsgrupp som vi delar på. Jag vill inte tilldela varje elev en tid, utan att det ska vara först till kvarn på ett antal tider. Har ni fixat detta på nåt sätt? Hur gör jag?

Hej, har samma problem. Jag har ett antal mentorselever i en större elevgrupp, vi delar mentorsansvaret mellan 3 lärare. Vi vill kunna sätta ut ett antal utvecklingssamtalstider som gäller för oss själva, som våra mentorsbarn ska kunna boka in sig på, och inte tilldela varje barn en tid... Hur kan man göra? Såg denna fråga dök upp för ett år sen, och ni verkar inte ha fixat det ännu?

Hej Therese,


Försök att tilldela mallen vid olika dagar, de som har en mall tilldelad till sitt barn ser tiderna. Under plats skriv mentorns namn så att VH ser att det är mitt barns mentor som lagt upp tiden.


/Unikum kundstödLogga inför att publicera en kommentar