Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Problem att logga in som Pedagog med befintligt konto i Unikum

Först behöver man låsa upp sitt Unikumkonto via följande länk  https://start.unikum.net/unikum/pluttra.ahtml 

för att starta migreringen av sitt Pluttra konto in i Unikum.


Nästa steg efter att migreringen gått klart är att logga in i Unikum. Fungerar det inte att logga in med inloggningsuppgifterna från Pluttra.

Logga då in på det andra kontot man haft sen tidigare.

Har försökt logga in via Pluttra och länken, men kan inte se att någon migrering sker


När du kommer in i Unikum, ser du då din Skola och grupperna som finns på skolan?


Mvh Unikum kundstöd.


Logga inför att publicera en kommentar