Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Kända problem som kan ske

Här listar vi problem som kan ha uppkommit vid migreringen.

 

 

        1. Vårdnadshavare loggar in i Unikum och upptäcker att ett eller flera barn saknas.

        För att lösa detta:

 

 • Vårdnadshavare tar kontakt med skolan som undersöker om barnet finns i Unikum och kopplar den till Vårdnadshavaren.

 • Om administratören på skolan inte hittar barnet så tar de kontakt med oss på Unikum.

 • Om administratören finner 2 konton på samma person, kontrollera både vårdnadshavare och barnet. Ta sedan kontakt med oss på Unikum så hjälper vi er att slå ihop kontona.

 

        2. Vårdnadshavaren loggar in i Unikum och upptäcker att dokumentation på barnet saknas.

        För att lösa detta:

 

 • Vårdnadshavare tar kontakt med skolan och meddelar vilken sorts information som saknas.

 • Administratören på skolan kontrollerar först att det inte finns 2 konton i Unikum. Kontakta Unikum om det finns 2 konton så hjälper vi er att slå ihop dem.

 • Om endast ett konto finns kontaktar administratören på skolan Unikum som undersöker vidare.

 

        3. Vårdnadshavare kan inte logga in med mobilt bank-id.

        För att lösa detta:

 

 • Vårdnadshavare tar kontakt med skolan som undersöker att personnumret är korrekt.

 • Administratören söker på vårdnadshavarens namn och hittar kontot. Kontrollera att personnummer är korrekt.

 

        4. Vårdnadshavaren saknar mobilt bank-id.

         För att lösa detta:

 

 • Administratör på skolan kan ge inloggningsuppgifter till vårdnadshavaren. Administratören verifierar i Unikum att vårdnadshavaren har en koppling till barnet och lägger sedan in ett lösenord under inställningar på vårdnadshavarens konto.

 

        5. Inloggning för vårdnadshavare med tillfälligt personnummer.

        För att lösa detta:  

 

 • Vårdnadshavaren tar kontakt med personal på skolan. En administratör behöver verifiera inne i Unikum att vårdnadshavarens barn går på skolan.

            Administratören söker upp Vårdnadshavaren och lägger in TF-nummer under inställningar.  Sedan ger man Vårdnadshavaren inloggningsuppgifter                 som användarnamn och lösenord.

 •  Administratören behöver sedan återkomma till Unikum så att vi kan starta migreringen från Pluttra.        6. Övriga fel som kan ha skett vid migreringen mellan Pluttra och Unikum.

 

        6.1 Konto saknas i Unikum, gäller både barn och vårdnadshavare. 

 • Administratör på skolan kontrollerar att personnummer inne i Pluttra inte är felaktigt eller saknas. Ändra de felaktiga uppgifterna och kontakta sedan Unikum för att migrera över kontot till Unikum.


Logga inför att publicera en kommentar