Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen till Unikums supportportal, här kan du hitta hjälpartiklar och forum!

Mall till reflektion och analys

Går det att lägga in mallar (frågeställningar) som förtydligar vad vi på vår förskola ska skriva i reflektion och analys?

Ingela Fahlberg

Hej Ingela,


Tyvärr kan man inte lägga in en mall, frågeställning. Det man kan göra är en lärlogg på t ex förskolenivå endast till personal där man lägger in denna information.

Då kan man enkelt gå tillbaka till den och även t ex nya kollegor kan enkelt gå in och läsa materialet.


Mvh Unikum Kundstöd


Logga inför att publicera en kommentar