Artikel för vårdnadshavare


Om din förskola eller fritids använder Unikums modul Lämna Hämta för att hantera ditt/dina barns närvaro kan du lätt lägga in vistelsetider för ditt barn antingen i appen Unikum Familj eller på webben. Har du vidare frågor efter att ha följt stegen nedan, hör i första hand av dig till personal på ditt barns förskola/fritids så kan de hjälpa dig vidare. 


Logga in på Unikum Familj och gå sedan in på det barn du vill lägga in vistelsetider för.  

Väl inne på rätt barn klickar man på menyn Mer längst ner till höger. Gå till den vecka du tidigast kan lägga in tider (det är vanligt att verksamheter har låst schemaändringar för en viss tid framåt). Du kan behöva byta månad/år i menyn överst. 


Väl framme vid en vecka där du kan ändra tider. Tryck på den dag du vill ändra tid för och lägg in tider, eventuellt meddelande, ifall tiden ska upprepas eller om barnet ska vara ledig.