När man skapar en planering i Skolbanken så är det viktigt att man inte använder upphovsrättsskyddat material.

T.ex. översiktsbild i planeringen. Tänk på att övrigt innehåll inte får innehålla upphovsrättsskyddat material.


Det är den om skapar planeringen som är ansvarig för att man inta använder sig utav upphovsrättskyddat material.


Använd om möjligt alltid sök direkt på internet när man lägger in en ingressbild. Då söker man i olika bildbanker som har CC BY-SA-licens .