Det är möjligt att söka upp manuellt skapade konton i Unikum. 


Via "sök" i admin-läge kan du som kommunadmin söka fram manuellt skapade konton.

Observera att det enbart är möjligt att söka manuellt skapade konton efter 22-04-29.Sökningar innan 22-04-29

Om sökningar innan 22-04-29 genomförs visas samtliga konton skapade under aktuell period, dvs både av synken skapade konton samt manuellt i Unikum.