De nya läroplanerna har trätt i kraft och Unikum är uppdaterat med de senaste kursplanerna. Framöver kommer alla läroplanskopplingar göras mot Lgr22/Lgrsär22 istället för Lgr11/Lgrsär11. 


Hur har ni tänkt med uppdelningen av kriterier?

Skolverket är tydliga vad de anser om betygskriterier i matrisform och att dela upp dem i mindre delar. Så till slut tog vi beslutet att helt följa skolverkets kommentarmaterial vilket vi också gjort. Dela in kriterier i stycken som motsvarar långsiktiga målen i syftet. I vissa ämnen blir det skillnad mot hur det var i Lgr11/Lgrsär11 och bland annat engelska och SO är sådana ämnen. 


Vi kommer inte att ändra den strukturen - i alla fall inte i närtid. Idag går det att koppla material till de olika styckena i kriterierna som underlag för senare summativ/sammantagen bedömning. Vill läraren formativt visa på förbättringar i delar så går det utmärkt i gröna lärandematriser. Allt sådant underlag finns sen samlat under ämnet vid dagen för summativ/sammantagen bedömning och betygsättning.


Vad kommer att hända med kopplingar till Lgr11 i våra planeringar?

Planeringar som är gjorda mot Lgr11 finns kvar, samt går att arbeta vidare med i Unikum, även efter att den nya läroplanen blivit aktiv. Vi har mappat de gamla kursplanerna mot de nya så långt som det är möjligt, så om man kopierar en planering som är gjord mot Lgr11 kommer det material som är kopplat mot läroplanen uppdateras till den nu aktuella läroplanen. Lärare kan sedan kontrollera att kopplingarna ser bra ut, och tilldela planeringen till sina elever. 


Vad händer med bedömningar gjorda före 1 juli?

I översikter kommer alla tidigare bedömningar fortfarande synas tills dess att nya bedömningar har gjorts. På gruppnivå kommer det vara synligt vilka bedömningar som är gjorda mot den tidigare läroplanen. 


När du som lärare går in på en enskild elev kommer du direkt kunna göra en ny bedömning, men du kan fortfarande hitta elevers tidigare bedömningar under “Visa alla bedömningar”, eller i elevens arkiv


Vad händer med uppgifter kopplade till Lgr11?

Uppgifter kommer synas som kopplat underlag i tidigare bedömningar, men nya kopplingar görs till Lgr22. Man kommer alltså kunna se en gammal uppgift i bedömningar gjorda mot Lgr11, men fortsätter man jobba med den görs nya kopplingar istället mot Lgr22.