Vad är detta?


Trygg läsårsflytt är en tjänst för alla kommuner som vill ha en proffsig och väl fungerande start av läsår och terminer i Unikum.


Här planerar och agerar vi proaktivt under hela läsåret för att få läsårsflytten att fungera så smidigt som möjligt utan problem för användarna, vid ny termin/läsår.


Varför behövs detta?


Vid läsårsskifte stoppas och startas flera olika system hos kommunen, och det finns då risk för problem uppstår som påverkar kommunens användare negativt.
Vem berörs i kommunen?


  • Centralt Unikum-ansvarig

  • Elevregister-ansvarig

  • IT-avdelningen - ansvariga för integrationer och drift.Vad ingår i tjänsten:

  • Unikums checklistor för viktiga punkter vid läsårsbyte och terminsskifte

  • Gemensam avstämning enligt plan. Före och efter.

  • Proaktiv planering och hantering för minimering av problem.

  • Ett antal timmar konsultinsats från Unikum (antalet timmar beror på tjänst)

  • Dokumenterad uppföljning och utvärdering

Hur beställer vi tjänsten?

Kontakta din kundansvarige hos Unikum senast 25 maj. Därefter går inte tjänsten att beställa för 2021.Frågor och svar


Kan vi beställa tjänsten när problem uppstår?
Svar: Tjänsten behöver beställas senast 25 maj 2021. 


Vad händer som vi inte beställer tjänsten och det uppstår problem?

Svar: Om detta skulle hända åtgärdar Unikum felen och fakturerar kostnaden.