Medarbetarsamtal – så här gör du

Du kan använda Unikum även för medarbetarsamtal mellan skolchef och rektor, samt mellan rektor och lärare. Målet är så klart att vara lika professionell i sitt arbete med medarbetarutveckling som man är gällande barnens utvecklingssamtal.


Gör så här:

 1. Chefen, som ska ha medarbetarsamtalet, behöver vara inlagt i Unikum som Observatör och med befattningen Rektor. 
 2. Chefen behöver vara kopplad med relationen mentor till de personer chefen ska ha samtal med.  
 3. Ni behöver ha skapat en (eller kopierat en befintlig) medarbetarsamtalmall i Skolbanken att använda. OBS! Den måste ha skolform Medarbetarsamtal.
 4. Förbered samtalet genom att tilldela medarbetare varsin samtalsmall via "Min mentorsgrupp".
 5. Boka in tider och skicka tider till medarbetarna via Unikum om du vill.

1. Kontrollera att chefen ligger som Observatör med rektorsbefattning.2. Koppla dig som mentor till dina medarbetare

Under fliken Relationer på din startsida kan admin koppla in medarbetarna till dig. 


 • Klicka på ”Hämta elever Under mentor för fliken
 • Markera personal som ska kopplas till dig
 • Klicka på ”koppla som mentorselev till
 • Du får en grön ruta som bekräftar att det blev rätt och det syns också under Relationsfliken vilka medarbetare som är kopplade till dig.'

 När det är klart så kan du logga in och gå till din Mentorsgrupp som du hittar på din startsida. I exemplet ovan ser det nu ut så här och gruppen är redo för att börja med medarbetarsamtal när du valt en mall och tilldelat till medarbetarna.3. Ta fram en mall för Medarbetarsamtal

 • I Skolbanken under ”Samtalsmallar”kan man hitta massor med mallar för Medarbetarsamtal. Välj skolform ”Medarbetarsamtal”.
 • Prova (eller utgå gärna ifrån) någon av de befintliga Medarbetarsamtal-mallarna.
 • Om man vill göra egna mallar behöver man vara Skoladmin i sin skola, och har samtalsmall-editorn aktiverad för sin skola. (Många kommuner väljer att göra dessa centralt och då kan skolorna inte göra egna samtalsmallar)
 • Kom ihåg att mallen måste vara av typ ”Medarbetarsamtal” så att inte personal kan se varandras underlag.


4. Dela ut en samtalsmall till medarbetarna.
5.  Boka tider och bjud in medarbetarna till samtalet.


Jobba sen med processen på samma sätt som för eleverna

 • Tilldela samtalsmall till alla Medarbetare i din mentorsgrupp.
 • Boka tid för nästa samtal via kalendern i Unikum (om du vill)
 • Medarbetare och Chef gör sina förberedelser i underlaget.
 • Vid utvecklingssamtalet dokumenterar man Överenskommelser, som man följer upp under året.

Om du vill

 • Koppla överenskommelser till Läroplanen. Rätt läroplan dyker upp eftersom den bygger på skolformen för skolan.

Bra att veta

 • En del kommuner gör medarbetarsamtal i Unikum såväl mellan Skolchef och rektorer, som mellan rektorer och lärare.
 • Alla som är kopplade som mentorer till medarbetaren kan se innehåll i personalens underlag för utvecklingssamtal men innehållet är dolt för alla andra, inklusive administratörer.