Om plattformstjänster

 

Plattformstjänster är ett samlingsnamn för tjänster som Unikum tillhandager inom ramen för säkerhet och kapacitet i Unikum. Plattformstjänster inkluderar tex att kunna använda Mobilt BankID för att logga in smidigt och säkert i Unikum Familj, att kunna kontrollera att användarens personnummer är korrekt med Statens Personadressregister SPAR eller att hantera kapacitet för säker dokumentation eller arkivering.

 

Plattformstjänster används och förbrukas kontinuerligt. Olika kunder har olika sätt att använda Unikum, och det innebär att de har olika stora behov av t.ex SMS-meddelanden eller kapacitet för dokumentation. Unikum håller reda på precis den förbrukning som sker av plattformstjänster för varje kund. 

 

Det finns flera typer av plattformstjänster:

 

SMS-meddelanden. Dessa används till exempel för att snabbt nå ut med viktiga meddelanden till användare genom att skicka SMS, eller för att skicka engångslösenord via SMS för inloggning i Stödinsatser eller liknande. SMS-meddelanden behöver aktiveras för de organisationer som vill använda dem. Faktureras i Tjänstepaket allteftersom det börjar förbrukas.

 

Connect - Säkerhet- och integration är Unikums tjänst för stark autentisering  med BankID. Används till exempel för att logga in smidigt och säkert i appen Unikum Familj. Faktureras i Tjänstepaket allteftersom det börjar förbrukas. 

 

Validering av användaruppgifter via SPAR (Statens Personadressregister). Denna validering syftar till att undvika personuppgiftsincidenter om en administratör försöker lägga in nya användare med fel personnummer eller namn. När en ny användare läggs in manuellt kontrolleras uppgifterna mot SPAR-registret. Om fel upptäcks avbryts registrering av den nya användaren. Faktureras i Tjänstepaket allteftersom det börjar förbrukas.

 

 

Kapacitet säker dokumentation. Handlar om att säkra tillräcklig kapacitet för kunden att säkert lagra media och filer, t ex bilder, bilagor och filmer. Detta strukturerat på ett sätt som klarar krav på arkivering, övergångar och gallring, och kan vara till nytta för systematiskt kvalitetsarbete och analys. En grundläggande kapacitet om 100 MB/barn ingår i abonnemanget. Utökad kapacitet för säker dokumentation faktureras årsvis innan respektive period enligt avtal. Kapaciteten räknas som den totala kapaciteten tillgänglig för kunden för lagring och för arkivering, för all dokumentation som är aktiverad och ej gallrats, för barn och elever som varit eller är i huvudmannens verksamhet, fördelat per aktivt barn/elev i kundens aktiva skolformer. 

 

Arkivering av dokumentation och ärenden. Unikums arkiv hanterar av ärenden och dokumentdelar som lärloggar, IUP, bedömningar, extra anpassningar och säkra anteckningar. För varje dokumentdel kan man följa historik, skapandedatum, kopplingar till skapande enhet och huvudman. Tjänsten möjliggör en trygg och kostnadseffektiv arkivering och även gallring enligt dokumenthanteringsplan. Fakturering sker årligen per dokumentdel för dokumentation som är äldre än två år under rubriken Arkiv. 

 

För att hålla nere administrationen för er och oss faktureras löpande förbruktningstjänster som SMS-meddelanden, Stark autentisering och Validering allteftersom de börjar förbrukas i Tjänstepaket, medan arkivering av dokumentdelar, samt kapacitet säker dokumentation, faktureras årsvis. Paketens storlek är anpassade så att antalet fakturor per år inte ska blir för stort.