När det gäller hur och med vilken säkerhet användarna ska logga in har olika kommuner olika lokala bestämmelser att följa. Det finns även en del riktlinjer från Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) som kan vara en vägledning vid införande av inloggningslösning.

Tänk noga igenom vilken säkerhetsnivå ni vill ha för vilka verktyg och användargrupper samt varför. Gör det lätt men ändå säkert.

För att komma åt och använda de tjänster kommunen tillhandahåller så är BankID smidigt och enkelt för användarna, vi har valt att ha det förvalt i Unikumfamilj appen när man t ex vill läsa veckobrev m.m.