Säkerställ att alla mail kommer fram

För att säkerställa att all e-post kommer fram kan ni som kommun behöva vitlista Unikum. Det gäller er som har speciella e-postadresser via kommunens e-post, t.ex. namn.namn@elev.skola.kommun.se eller namn.namn@edu.kommun.seDå behöver er mottagande e-postserver vitlista e-post från Unikum.

Antingen kan ni vitlista hela domänen unikum.net  

Ni kan också välja att vitlista de speciella IP-adresserna:
192.36.214.188
192.36.214.190


Om ni behöver mer teknisk information kan ni höra av er till Unikum-supporten. 

Vad det gäller e-postadresser övriga domäner behövs ingen vitlistning.