Om det är något problem med Unikum-tjänsten, större eller mindre eller om vi utför planerat underhåll så annonseras det på flera olika sätt.


Inne i tjänsten - Vid temporära fel för vissa användare har vi möjlighet att lägga upp anpassade meddelande inne i tjänsten så att den som berörs ser det när det är aktuellt.


På startsidan - Om det är lite större problem, det är något vi vill att du känner till direkt eller om det inte går att logga in kan vi lägga upp ett meddelande direkt på startsidan.


Driftsstatus-siten - Vid driftsstörningar av annan karaktär, större karaktär eller schemalagt underhåll är det via vår driftsstatussida du kan hålla dig uppdaterad. Vi uppdaterar den löpande och hanterar INTE svar rörande driftsstörningar via våra ordinarie supportkanaler. (Av den enkla anledningen att det tar för mycket tid och att det är bättre att alla får samma information samtidigt.)