Metoder för inloggning för Vårdnadshavare till Unikum Familj


Standardmetoden för vårdnadshavare som ska logga in till Unikum Familj är BankID.

Det går även att logga in med andra metoder som kommunen valt.Frågor och Svar:


Varför är BankID standardmetod för inloggning till Unikum Familj?


Vi har samlat in feedback från era vårdnadshavare, och de flesta vill ha enkel, smidig och säker inloggning till Familj-appen direkt med Mobilt BankID. Särskilt ovana användare föredrar BankID eftersom man använder det för andra viktiga kontakter med Försäkringskassan, Skatteverket och sin Bank. Många vårdnadshavare upplever att det är för krångligt att gå via kommunens inloggningsportaler, och jämför med hur smidigt det är med Swish och Mobilt BankID.  Därför har vi valt att göra det lika smidigt med Unikum Familj.


Går det att logga in på andra sätt än med BankID?


Ja, användaren kan välja andra metoder, som kommunen gjort tillgängliga.


Kan man stänga av BankID som standardmetod för inloggning till Unikum Familj?


Mobilt BankID är en fast standardinställning, som automatikst kommer med Unikum Familj, eftersom användarnas feedback har varit så tydlig på denna punkt. Användare kan välja andra metoder som kommunen erbjuder, men man kan inte ta bort Mobilt BankID som standardalternativ. För att allt ska vara tydlig så finns information om detta även i Unikums Admin-sidor på den plats där Unikum Familj aktiveras.


Det kostar pengar att logga in med BankID, och för att underhålla inloggningslösningen. Vem tar den kostnaden? 


Kostnaden för autentisering med BankID tas idag av kommunen/skolan, och så kommer det vara även fortsättningsvis. För de som loggar in med Mobilt BankID direkt via Familj kommer autentiseringskostnaden gå via Unikum, istället för direkt från Bankföreningen eller från t.ex. Visma, för att täcka kostnaden från Bankföreningen, och för att utveckla, underhålla och drifta lösningen för koppling till BankID. Kostnaden blir dock för samma antal inloggningar som tidigare.