Om ni är flera som samarbetar med att ta fram pedagogiska planeringar eller bedömningsmatriser så går det bra att samarbeta med dem i Unikum. Du som skapat en planering eller matris kan i så fall bjuda in kollegor (medredaktörer behöver ha rollen lärare och finnas i din skola) som du vill ska kunna redigera innehållet i din planering eller matris. Så här gör du för att bjuda in:


Lägg till medredaktör till en planering

  • Gå till Skolbanken
  • Leta reda på din planering eller matris och öppna planeringen/matrisen i redigeraläge.
  • Klicka på "ändra" så kommer en "pop-up"-ruta där du kan lägga till eller ta bort medredaktörer.
  • Skriv in del av eller hela namnet på den som ska bjudas in och markera sen personen/personerna i listan, en och en.
  • Klicka på Klar för att spara.

 

I Skolbanken går du till fliken "mina" och öppnar den planering/matris du vill ändra medredaktörer för.Klicka på redigera


Klicka på "Ändra"Skriv in del av namnet så kommer det fram de som matchar och klicka på namnet för att lägga till och klicka på Klar.
Lägga till medredaktörer till en matris


Det sker på liknande sätt men i matriseditorn heter det "bjud in"

  • Klicka på "bjud in"
  • Markera önskade personer i listan.
  • Klicka på Bjud in.


Klicka på Bjud in och markera de medarbetare du vill ha som medredaktörer och sen "Bjud in"Nu ser du vilka som är medredaktörer.

Ta bort medredaktör från planering eller matris


Gör på samma sätt som ovan och när du står på listan med medredaktörer så avmarkerar du dom i listan (Matriseditorn)  och "uppdatera" sen eller klickar på X (planeringar) så tas dom bort.


Medredaktörer till samtalsmallar

Samtalsmallar har inga medredaktörer. Samtalsmallar skapas av administratörer som alltid har möjlighet att redigera skolans mallar. Det styrs av rollen skoladmin.