Här har vi sammanställt svar på några vanliga frågor runt användar- och kontoadministration.


1. Blir man automatiskt utloggad vid viss tids inaktivitet?

Svar: Ja, av säkerhetsskäl blir du utloggad efter 45 minuters inaktivitet dvs inte kontakt med Unikums servrar. För att räknas som aktiv måste man spara något eller klicka på någon ikon, person, klass eller grupp.


Den typ av tjänst som Unikum är kräver lite högre säkerhet än många andra webbtjänster och därför behöver man alltid logga in varje gång man vill använda tjänsten. Det går inte att förbli inloggad i webbläsaren av samma skäl. Man loggas även ut automatiskt efter viss tids inaktivitet.

Vissa skolor och kommuner kräver även högre säkerhet än bara användarnamn och lösenord och kräver t ex att vårdnadshavare loggar in med BankID, SMS eller annan s.k. 2-faktorsinloggning.  Det har vi på Unikum ingen möjlighet att påverka utan är ett val av varje kommun. I dessa fall används varken Unikums användarnamn eller lösenord. Fördelen med den här typen av inloggningslösningar är, om inte nu så på lite sikt, att man kan få tillgång till många olika tjänster via en och samma inloggning.


Har du frågor om inloggningslösningar, användarnamn, säkerhet m.m. så vänd dig i första hand till ansvarig på skolan/kommunen.


2. Kan jag spara mitt användarnamn och lösenord i webbläsaren/appen?

Svar: Ja det är en inställning du kan göra på din dator och platta eller telefon om du vill kunna spara detta generellt och/eller specifikt för Unikum. Notera att du blir utloggad per automatik, se punkt 1 ovan. På vissa ställen finns en autosparfunktion som stöd så att ditt arbete i t ex Lärlogg och Planeringseditorn inte "försvinner" för att du inte sparat innan du automatiskt loggas ut. För dig som loggar in via annan metod t ex skolportal, BankID etc kan tiden till automatisk utloggning variera och vara betydligt kortare dessutom begränsar vissa inloggningstjänster möjligheten att spara användarnamn och lösenord i webbläsare eller app.


3. Vem ser mina kontaktuppgifter och kan jag påverka det själv?

Svar: De som har någon relation till dig i Unikum kan se dina kontaktuppgifter. Är du elev visas de för all personal, dina klasskamrater och deras vårdnadshavare. Är du vårdnadshavare visas de för andra vårdnadshavare, elever och personal i de klasser/grupper och skolor du tillhör. Många användare i Unikum får automatiskt dolda kontaktuppgifter när de kommer in via synken. För vårdnadshavare och elever syns då endast deras kontaktuppgifter för personal på skolan. 


4. Kan man ha olika e-post för sina notiser som vårdnadshavare respektive personal?

Svar: ja, om du har dubbla roller kan du ha olika e-postadresser för privata notiser i din roll som vårdnadshavare respektive för dig som personal. Läs mer under Personliga inställningar.


5. Kan jag som vårdnadshavare lägga in en bild åt mitt barn?

Svar: Ja tom årskurs 3 kan vårdnadshavare lägga in/byta bild och presentation åt sitt barn. Gå in på barnets startsida och klicka på "Ändra profil" för att ändra. (Om andra uppgifter t ex adress är felaktigt behöver du vända dig till skolan/kommunen för att få det ändrat då uppgifterna kommer från andra system i kommunen behöver de ändras där.) Genom att vårdnadshavare lägger in/byter bild på sitt barn ge de samtycke att bilden visas för användare som har relation till barnet.


6. Hur får jag stavningskontroll i Unikum?

Svar: Ställ in automatisk stavningskontroll på önskat språk i din webbläsare, telefon eller lärplatta så fungerar det även i Unikum.


7. Har Unikum stöd för talsyntes?

Svar: Talsyntesprogram som kan användas för att läsa upp innehåll i webb-tjänster ska även fungera med Unikum men det finns inget inbyggt talsyntesverktyg.