Här finns information om vilka förberedelser som bör göras inför användning av modulen Stödinsatser.

  • Kommunen/skolan behöver ha ett avtal på modulen.
  • Unikum slår på Modulen Stödinsatser för kommunen, så att ansvariga för införande av verktyget kan slå på det på enskilda skolor i den takt man önskar.
  • Rektorer läggs in med rollen ”Observatör” och befattningen ”Rektor” (Rektor bör/behöver inte längre vara Admin)
  • Specialpedagoger, elevhälsan m.fl. som behöver åtkomst till Stödinsatser läggs in som Observatörer. 

 

  • Inloggningslösning för åtkomst till sekretessbelagda delar (Utredning och Åtgärdsprogram) beslutas och implementeras. (Unikums lösning kan användas som alternativ)
  • Införandeplan och information till samtliga lärare och berörd personal tas fram och läggs förslagsvis i en privat Lärlogg. (Unikum har checklistor som stöd om man vill använda dem.)
  • Vid behov bokas webbintroduktion/visning hos Unikum kundservice eller om man så vill kan utbildning på plats beställas.
  • Ansvariga för Stödinsatser – gå gärna med i FB-gruppen Unikum Stödinsatser.