Informationen på denna sida vänder sig till de som är ansvariga för gallring på kommunen, friskolekedjan. Har du som användare frågor om detta hänvisar vi dig till kommunens arkivarie för mer information om hur arkivering och gallring hanteras i din skola/kommun.


Vem ska gallra?

Varje kommun/organisation är själv ansvarig för uppgifter som lagras av kommunens/organisationens användare i Unikum. Olika verksamheter har olika riktlinjer för hur länge material arkiveras och när det ska gallras. Detta regleras i en dokumenthanteringsplan. Det är vanligtvis kommunens nämnd som beslutar om vad som skall arkiveras och när det skall gallras.

Arkivering av barn- och elevdokumentation i Unikum sker automatiskt. 


Hur gallrar man i Unikum?

Alla som vill gallra behöver ha ett avtal för detta innan gallring kan ske eftersom det innebär att dokumentationen raderas permanent och inte kan återfås.


Gallring kan utföras på olika sätt utifrån kommunens behov och önskemål:

1. Standardgallring (årlig eller enstaka) baserad på er gallringsprofil.

2. Avancerad (årlig eller enstaka) baserad på er gallringsprofil samt inlämnad gallringsfil. 

Information om gallringsfil finns här

 

Båda alternativen ovan kräver skriftligt avtal/beställning.


Hur beställer man gallring?

Kontakta den som är kundansvarig på Unikum för din kommun för mer information och beställningsblanketter. Exempel på gallringspr