Här har Datainspektionen samlat information om den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018.