För att öka kvalitén och smidigheten i skolans alla processer använder verksamheten sig av många olika verktyg. Vi kommunicerar med hemmet, följer upp elevens kunskaper eller och ofta använder vi oss av specifika appar för ett specifikt ämnen/område - tex "Garageband" i musik. För att detta ska bli greppbart och begripligt för både personal, elever och vårdnadshavare  behöver ledarna i kommunen och skolorna vara tydliga med vilka verktyg som vi använder till vilka processer likväl vad som är upp till läraren och eleverna att bestämma själva.

En tydlig inramning av dessa val gör stor nytta, skapar trygghet och tydlighet för alla parter.  Här finns ett förslag på mall som ni på din skola/kommun kan utgår från när ni tar fram riktlinjer för era verktyg.


Samarbetsyta = Office365 eller Gogle Aps (G-suite) eller liknande verktyg för att skapa och samarbeta med dokument.


Mall att ladda ner i Word eller Google docs format

Mall i PPT