Den som är administratör kan på varje förskola/skola lägga in länkar till externa verktyg, t ex e-post, Office365, elevegister, schema m.m. på personalens och elevernas startsidor.

Syftet är att det ska bli lättare att navigera mellan olika system. 

Det går att dela ut max 6 verktyg/roll och skola men det går också att sätta verktyg för enskilda grupper om tex en klass vill länka till sin sida på webben, sin blogg, schema eller liknande.


  • Gå till förskolans/skolans startsida.
  • Klicka på skiftnyckeln.
  • Klicka på fliken Verktyg.
  • Välj verktyg/tjänst för aktuell roll genom att använda rullningslisten.
  • Skriv in den aktuella adressen till verktyget/tjänsten.

 
Notera! Om det önskade verktyget/tjänsten ej finns, kan man använda alternativet Annat från rullningslisten.
Tips! Det går att ändra det förvalda namnet till något eget.


 

Gå till skolan och Admin samt Verktyg


Välj verktyg för elever och personal. Spara.Exempel på startsida för elev med olika verktyg inlagda, vårdnadshavare kan komma åt vissa av dessa verktyg genom att klicka på sitt barns startsida.

Exempel på startsida för personal 
Notera! En viktig förutsättning för att det ska gå smidigt är att kommunen har en gemensam inloggningslösning så att man per automatik loggas in till alla system via en och samma inloggning.