En administratör (kommunadmin) för en organisation (kommun eller friskolekedja) kan slå av och på tilläggsmoduler för enskilda förskolor/skolor i kommunen.
För att detta skall fungera behöver kommunen ha ett avtal om användning av modulen.


Följande moduler kan slås av/på:

 • Pedagogisk planering 
 • Uppgifter
 • Matriser
 • Kunskaper (gäller endast skolan)
 • Kunskapstabeller (gäller endast skolan)
 • Stödinsatser
 • Editor för samtalsmallar


Lärlogg, Samtalet och Läroplanen visas alltid för alla skolor och skolformer och kan inte slås av eller på.Kommunöversikt över moduler per förskola/skola

Den som är kommunadmin kan se en översikt över vilka tilläggsmoduler som är påslagna för de olika förskolorna/skolorna.

 • Stå på den aktuella organisationen (kommun eller friskolekedja)
 • Klcka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 • Gå till fliken Skolor
 • Klicka på modulerna för en skola för att komma till den skolans Modul-flik och slå på moduler

 


Slå på modul för skola

 • Gå till den aktuella förskolan/skolan
 • Klicka på Skiftnyckeln – Administrera relationer och inställningar (längst bort till höger)
 • Klicka på fliken Moduler
 • Bocka för önskad modul
 • Klicka på Spara
 • Kontrollera att ikonen för önskad modul är synlig för skolan

 Notera! Pedagogisk planering - För att kunna använda matriser i planeringarna måste även Matriser vara påslaget


Följande moduler ska alltid vara påslagna


Förskola 

 • Planering


Grundskola och Gymnasium

 • Planering
 • Uppgifter
 • Matriser
 • Kunskaper (med varierande inställning av alternativen under)


Tilläggsmoduler för Grundskola och Gymnasium

 • Stödinsatser (Kräver separat abonnemang)
 • Plagiatkontroll (Kräver abonnemang på plagiatkontrolls-verktyg)