Den med admin behörighet på skolan kan enkelt kontrollera att en undervisningsgrupp är kopplad till rätt kurs.


  • Admin går in på gruppen man vill koppla och klickar på skiftnyckeln.
  • Klicka sedan på inställningar

 


  • Under inställningar  ser man vilken kurs gruppen är kopplad till.
  • Vill man ändra så klickar på Koppla till Kurs knappen och söker upp rätt kurs.I rull-listen väljer du vilken skolform du vill söka kursen i. På t ex Vux så finns det både GY-kurser och Vux-kurser, se till att du väljer den korrekta skolformen innan du letar efter kursen.


 

Notera! Om det redan finns bedömningar på gruppen och man ändrar kurs, kommer dessa bedömningar att hamna i arkivet. Här behöver man ta ett beslut om man ska lägga in bedömningen igen mot rätt kurs eller vänta till t ex terminsskifte.