För att skapa en grupp, en klass eller ett arbetslag/personalgrupp gör så här:

  • Gå till förskolans/skolans startsida
  • Klicka på Skiftnyckeln – (Adminverktyget)
  • Klicka på knappen Lägg till ny grupp/klass

  • Fyll i namn, ev beskrivning, ladda ev upp en bild och spara. Självklart kan man fylla på med beskrivning och bilder vid ett senare tillfälle
  • Lägg in såväl avdelningar, grupper, klasser och arbetslag på samma sätt
    Tips! Skriv gärna något mer än en siffra i namnet, för att skilja Klasser, Grupper och Arbetslag åt, t ex Klass 1A eller Arbetslag SO
  • Observera att skolform endast behöver anges om gruppen/klassen ska ha en avvikande sådan mot den som förskolan/skolan har