Elever, lärare/pedagoger och även vårdnadshavare kan lägga in förslag på överenskommelser inför ett utvecklingssamtal. Det är meningen för att kunna göra alla mer delaktiga.


När man är överens om vilka överenskommelser som man vill arbeta med behöver de förslagen som inte är aktuella tas bort. 


Ta bort ett förslag till överenskommelse

  • Gå till önskad elev och fliken Samtalet
  • Välj det förslag du vill ta bort och klicka på det. (Det är bara dessa som kan tas bort permanent).
  • Scrolla ner och klicka på den röda Ta bort-knappen.

Gå till önskad elev och fliken Samtalet.

Scrolla ner till Framåtsyftande planering och klicka på det Förslag du vill ta bort för att öppna.


Längst ner till höger på sidan finns en Tabort-knapp. 


Notera! För påbörjade överenskommelser som inte längre är aktuella väljer du istället "Avbruten"