Syftet med att ange status är att alla involverade enkelt ska kunna följa hur arbetet med överenskommelsen fortskrider. Det blir på så sätt enklare att få överblick över aktuella överenskommelser och även se historik. Det finns inget krav på att man alltid går igenom alla stegen men viktigt är att mentor markerar överenskommelsen som uppfylld när man är överens om att arbetet mot målet är slutfört.


Notiser går ut till alla berörda när någon ändrar status på en överenskommelse.


Överenskommelsens olika steg och symboler


  • Förslag - Alla överenskommelser som läggs in blir först förslag. (När samtalet genomförts blir de automatiskt "pågående" men det går även att manuellt byta status på ett "förslag" till "pågående".
  • Pågående - betyder att man är överens om överenskommelsen och att arbetet är påbörjat
  • Klar - Eleven kan markera en överenskommelse som klar för att visa för mentor och föräldrar att hen anser att arbetet med överenskommelsen är klart.
  • Uppfylld - Mentor behöver bekräfta att överenskommelsen är uppfylld genom att markera det. Det innebär också att den arkiveras och inte längre syns på startsida eller samtalsöversikt men finns kvar i elevens arkiv.
  • Avbruten - Används när man inte vill gå vidare med en överenskommelse som är inlagd för eleven/barnet. En avbruten överenskommelse visas inte längre för elever/vårdnadshavare.


Notera! Det är valfritt att använda alla olika faser för arbete med överenskommelser men det är viktigt att mentor markerar den som Uppfylld när men är överens om att arbetet med målet är slutfört.