Överenskommelser används i alla skolformer men med lite olika fokus i förskola respektive grundskola/gymnasium.

Förskola - överenskommelser används för att tydliggöra vad förskolan kan göra för att stimulera barnets fortsatta utveckling och lärande.

Överenskommelser i övriga skolformer används för att tydliggöra vad som är viktigast för eleven att fokusera på framåt de kommande 6 månaderna (till nästa samtal).


Det skolverket kallar ”Skriftlig Individuell Utvecklingsplan” är både elevens omdömen och de överenskommelser som görs mellan hem och skola. Dessa överenskommelser kallar många för "IUP" eller Individuella mål. I Unikum använder vi numera begreppet Överenskommelse för alla skolformer.


Både pedagog/lärare, mentor och elev kan skapa överenskommelser.

Eleven kan själv hantera hela processen runt skapa, uppdatera och utvärdera sina överenskommelser. Mentor behöver dock bekräfta att överenskommelsen är "Uppfylld" innan den arkiveras.


Skapa en överenskommelse

  • Gå till barnets/elevens startsida. 
  • Klicka på Samtalet.
  • Klicka på knappen nytt förslag.

  • Ge överenskommelse en titel 
  • Koppla gärna överenskommelsen till läroplanen/ämne (i skolan) för att tydliggöra hur den hänger ihop med läroplanens mål. Du kan också koppla mot de etiketter ni har skapat på skolan samt i relevanta fall även till Lärlogg.
  • Spara


 Samtliga nuvarande och pågående överenskommelserna visas på barnets/elevens sida Samtalet, Överenskommelser.Samtliga överenskommelser för hela gruppen visas man står på gruppen sida Samtalet,Överenskommelser.